مبتکران علم کامپیوتر

▬ بازی معمایی طنزانه
▬ برنامه سرگرمی مذهبی اندروید سلام
▬ بازی مبارزه ای شکار کرکس ها
▬ واقعیت مجازی دانشکده شیراز
▬ برخی برنامه های اندروید ساخته شده
▬ بازی مهیج «عصاره»
▬ نمونه بازی های ساخته شده (متفرقه)
▬ کامپوننت متن باز انیمیشن دو بعدی برای یونیتی
▬ برگزاری مسابقات بازی سازی
▬ نشریه انجمن علمی کامپیوتر
▬ مسابقات بازی سازی شیراز
▬ دوره جامع آموزش بازی سازی
▬ مقاله ی آموزشی بازی سازی [مقدمات آموزش یونیتی+اسکریپت]
▬ بازی ایرانی مانور نوین
▬ انجام پروژه های بازی سازی و شبیه سازی (واقعیت مجازی)
▬ پیامبراکرم(ص) فرمودند:
▬ معرفی